Environmentální účetnictví a ind. udržitelného rozvoje 2005

Konference byla pořádána pod záštitou

  • ministra životního prostředí pana Libora Ambrozka a
  • předsedy Českého statistického úřadu pana Jana Fischera

KDY: 25. – 27. září 2005

KDE: Karlova univerzita v Praze, Česká Republika

Organizované:

  • Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Karlovou univerzitou – Centrem pro otázky životního prostředí

V rámci projektů:

  • VaV 1C 4/17/04: Aplikace environmentálního účetnictví – projekt podporovaný Ministerstvem životního prostředí ČR
  • INFOSDEV EVG3-CT-2002-80007: Informace o udržitelném rozvoji - Vzdělávání, ekonomické nástroje a indikátory – projekt podporovaný Evropskou Komisí

Místo:

Centrum pro otázky životního prostředí
U Kříže 8, 158 00 Praha 5

Posluchači:

Akademičtí pracovníci, ministerští úředníci, statistici, experti v oblasti ekologie, účetnictví a finančnictví, obchodní specialisté.

Cíle:

Podporovat povědomí o konceptech a nástrojích udržitelnosti využívajících indikátory a environmentální účetnictví jako podklad pro zlepšení interpretace. Sdílet s účastníky vědomosti o situaci v environmentálním účetnictví na makro a mikro úrovni rovněž v oblasti indikátorů udržitelného rozvoje. Otevřít diskusi o dalším směru rozvoje v oblasti environmentálního účetnictví a indikátorů udržitelného rozvoje.

Hlavní témata:

  1. Environmentální výdaje a transakce
  2. Účetnictví zdrojů a emisí a významné indikátory
  3. Míra decouplingu
  4. Environmentální účetnictví a reporting

Oficiální jazyk prezentace a příspěvku:

čeština a angličtina