Program

Environmentální účetnictví a indikátory udržiteléno rozvoje

25. - 27. 9. 2005, Prague, Czech Republic

25. 9. 2005

19:00-21:00 Uvítací recepce - Karolinum, Celetná 20, 116 36 Praha 1

26. 9. 2005

08:30-18:00 Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí, U Kříže 8, Praha 5
08:30-09:30 Registrace
09:30-10:00 Zahájení konference
  Ministerstvo životního prostředí ČR Libor AMBROZEK – ministr životního prostředí
  Český statistický úřad Jan FISCHER – předseda Českého statistického úřadu
10:00-11:30 Plenární zasedání
  Univerzita Karlova v Praze Bedřich MOLDAN – senátor, ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK Keynote speech: Indikátory a udržitelný rozvoj
  OECD Christian AVÉROUS – ředitel Environmental Performance and Information Division Environment Directorate Keynote speech: Posílení environmentálních informací pro udržitelný rozvoj (AJ) pdficon
11:30-12:00 Přestávka
12:00-13:30 Pracovní skupiny WG I. - IV.
WG1 Český statistický úřad Stanislav DRÁPAL Statistika a udržitelný rozvoj (AJ) pdficon
  Eurostat Nancy OLSSON Výdaje na ochranu životního prostředí a environmentální průmysl v EU (AJ) pdficon
  Federal Statistical Office of Germany Karl SCHOER Strategie udržitelného rozvoje a environmentálně-ekonomické účetnictví v Německu (AJ) pdficon
WG2 Budapest University of Technology and Economics Márton HERCZEG Účetnictví materiálových toků: vývoj v Maďarsku (AJ) pdficon
  Český statistický úřad Katarina MARKOŠOVÁ Sestavování účtů životního prostředí v rámci ČSÚ pdficon
  Univerzita Karlova v Praze Jan KOVANDA Vývoj indikátorů materiálových toků v ČR v období 1990-2003 s akcentem na odvětvové členění output toků (AJ) pdficon
WG3 UNECE Jaromir CEKOTA Měření oddělování v trazitivních ekonomikách: některé problémy a předběžné závěry (AJ) pdficon
  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Josef SEJÁK Evidence vyčerpávání přírodního kapitálu v národních účtech a míra oddělování ekonomického růstu od spotřeby přírody (AJ) pdficon
  Univerzita Karlova v Praze Jan MELICHAR, Miroslav HAVRÁNEK Externality z energetiky jako indikátor udržitelného rozvoje
WG4 Aalborg University Jette Egelund HOLGAARD, Tine Herreborg JØRGENSEN Paradigma, strategie a stav environmentálního reportingu (AJ) pdficon
  Masarykova univerzita v Brně Jiří HŘEBÍČEK, Lukáš KOKRMENT Standardizace environmentálního reportingu v České republice (AJ) pdficon
13:30-15:00 Oběd
15:00-16:30 Pracovní skupiny WG I. - IV.
WG1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Eurostat Iva RITSCHELOVÁ, Anton STEURER Účet výdajů na ochranu životního prostředí pro ČR (AJ) pdficon
  Český statistický úřad Eva KRUMPOVÁ Výdaje na ochranu životního prostředí v ČR – sběr dat (AJ) pdficon
  Ministerstvo životního prostředí ČR Miroslav HÁJEK Možnosti využití analýz environmentálních výdajů územních rozpočtů (AJ) pdficon
WG2 Klagenfurt University Nina EISENMENGER, Helga WEISZ, Fridolin KRAUSMANN DMC jako indikátor pro udržitelné využívaní zdrojů a jeho rozdílné interpretace (AJ) pdficon
  Sustainable Europe Research Institute, Univerzita Karlova v Praze, INETI-CENDES Arno BEHRENS, Stefan GILJUM, Jan KOVANDA, Samuel NIZA Matriálová základna globální ekonomiky: Implikace pro politiku udržitelného využití zdrojů na jihu a severu (AJ) pdficon
  Sustainable Europe Research Institute Stefan GILJUM, Arno BEHRENS, Fridrich HINTERBERGER, Christian LUTZ, Ingo WOLTER Kvantifikace nepřímých požadavků na přírodní zdroje pomocí globálního input-output modelu (AJ) pdficon
WG3 VUB - Vrije Universiteit Brussel Brent BLEYS Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEW): Přehled a případová studie pro Belgii (AJ) pdficon
  Statistics New Zealand Kent HAMMOND Statistický přínos využívání systému převoditelných kvót pro oceňování přírodních zdrojů
  Univerzita Karlova v Praze Milan ŠČASNÝ Jaký je příspěvek těžebního průmyslu k makroagregátům v ČR? (AJ) pdficon
WG4 České ekologické manažerské centrum (CEMC) Jiří ŠTUDENT Hodnocení udržitelného rozvoje na podnikové úrovni (AJ) pdficon
  Technická univerzita Ostrava Josef FIALA, Jan MINISTR, Jiří HŘEBÍČEK Užití informačních a komunikačních technologií pro integrovaný reporting (AJ) pdficon
  Univerzita Pardubice Ilona OBRŠÁLOVÁ, Marcela KOŽENÁ, Robert BAŤA, Simona BÖHMOVÁ, Bronislav PŘEVRÁTIL Příspěvek k environmentálnímu účetnictví v českých firmách pdficon
16:30-17:00 Přestávka
17:00-18:00 Pracovní skupiny WG I. - IV.
WG1 Ministerstvo životního prostředí ČR Erik GEUSS Vybrané aspekty financování projektů v oblasti životního prostředí, podporovaných z veřejných finančních zdrojů a zdrojů EU (AJ) pdficon
  NHÚ AV ČR, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Eva TOŠOVSKÁ, Iva RITSCHELOVÁ Rozvoj eko-průmyslu v ČR (AJ) pdficon
WG2 Klagenfurt University Karlheinz ERB, Helmut HABERL, Matthias JONAS Integrované ekonomicko-ekologické účetnictví uhlíku (AJ) pdficon
  Český hydrometeorologický ústav Pavel FOTT, Dušan VÁCHA Národní inventarizace emisí skleníkových plynů (AJ) pdficon
WG3 DEFRA Rocky HARRIS Metodika navržená pro alokaci změn environmentálních vlivů odpovídajícím odvětvím (AJ) pdficon
  Český hydrometeorologický ústav Pavel MACHÁLEK Vývoj emisí jednotlivých odvětví v letech 1990-2003
WG4 Univerzita Pardubice, Ministerstvo životního prostředí ČR Jaroslava HYRŠLOVÁ, Miroslav HÁJEK Využití EMA v rámci hodnocení investičních projektů
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Petra MÍSAŘOVÁ EMS a EMA v praxi pdficon
27. 9. 2005
09:00-15:45 Centrum pro otázky životního prostředí UK, U Kříže 8, Praha 5
09:00-10:30 Plenární zasedání
  Eurostat Christian RAVETS - Environmental Accounts Environment and Sustainable Development Keynote speech: Environmentální účetnictví a indikátory udržitelného rozvoje - Současný stav a další vývoj na Evropském statistickém úřadě (AJ) pdficon
  European Commission Marialuisa TAMBORRA - Policy Aspects of Research and Sustainable Development, Research Directorate Keynote speech: Vývoj monitoringu udržitelného rozvoje: EU - současná a budoucí podpora výzkumu indikátorů udržitelného rozvoje (AJ) pdficon
10:30-11:00 Přestávka
11:00-12:30 Pracovní skupiny WG I. - IV.
WG1 Univerzita Karlova v Praze Milan ŠČASNÝ Účetnictví a indikátory založené na environmentálně orientovaných daních a poplatcích (AJ) pdficon
  High School Ghent Bart DEFLOOR, Kris BACHUS, Luc Van OOTEGEM Tvorba indikátorů pro environmentálůní daňovou reformu ve Flandrech, Belgie (AJ) pdficon
WG2 Klagenfurt University Fridolin KRAUSMANN Vazby užití půdy a sociálního metabolismu: koncepce, indikátory a empirické aplikace (AJ) pdficon
  Univerzita Karlova v Praze Petra KUŠKOVÁ Dlohodobá transformace vztahů společnosti a přírody
  National Statistical Office of the Republic Slovenia Vida BUTINA, Danica BIZJAK Environmentální účetnictví a související současné a budoucí aktivity na Statistickém úřadě Slovinska (AJ) pdficon
WG3 Český statistický úřad Slavoj CZESANÝ, Michaela SPEJCHALOVÁ Ekonomické, environmentální a sociální souvislosti rozvoje
  Univerzita Karlova v Praze, Český hydrometeorologický ústav Jan BRŮHA, Milan ŠČASNÝ, Pavel MACHÁLEK Dekompoziční analýza snížení znečištění ovzduší v České republice: hnací síly změn zátěže životního prostředí během transformace
WG4 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Institute of Computer Science Academy of Science CR Miroslav FARSKÝ, Martin NERUDA, Roman NERUDA Materiálové a enegetické toky v souvislosti s environmetálním účetnictvím na podnikové úrovni (AJ) pdficon
  Budapest University of Technology and Economics András TORMA Sledování materiálových toků v průmyslových zónách: výhody, možnosti a vazby - případová studie největšího exportéra v Maďarsku - AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. (AJ) pdficon
12:30-14:00 Oběd
14:00-15:00 Pracovní skupiny WG I. - IV.
WG1 Vysoká škola ekonomická Jan PAVEL Efektivnost poplatkových nástrojů na ochranu životního prostředí z hlediska administrativních poplatků (AJ) pdficon
  Armenia Regional Development Programme Armen KESHISHYAN Environmentální monitoring v rámci regionálního rozvoje
WG2 Univerzita Karlova v Praze Miroslav HAVRÁNEK Analýza energetických toků v ČR (AJ) pdficon
  Max Planck Institute for the History of Science (Berlin) and McGill University (Montreal) Rafael ZIEGLER Fyzické indikátory udržitelnosti, vědecká pozorování, institucionální plán (AJ) pdficon
WG3 Statistics New Zealand Peter MEADOWS Propojení indikátorů mezi jednotlivými vládními úrovněmi: Indikátory udržitelného rozvoje a regionální perspektivy
  Toyohashi University of Technology, Gifu University Naohiro GOTO, Michio UBAURA, Junzo TACHIBANA, Chiho OYABU, Toshiharu SUGIHARA Vazby mezi životním stylem a produkcí komunálního odpadu založené na účetnictví materiálových toků domácností (AJ) pdficon
WG4 Salford University Stefanos DODOURAS, Philip JAMES Participační a integrační techniky ke zlepšení multidisciplinární komunikace: Předzvěst produkce indikátorů udržitelnosti
  Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Jana SOUKOPOVÁ Nové přístupy k hodnocení veřejných investičních projektů v životním prostředí
15:00-15:15 Přestávka
15:15-16:00 Závěry