Seminář 2004 – Program

Sekce 1: Environmentální účetnictví – Přehled současné situace v ČR and EU

 1. Steurer: Environmentální účetnictví v EU
 2. Drápal: Environmentální účetnictví v ČR
 3. Ritschelová, Sčasný: Environmentální účetnictví v ČR: vybrané projekty řešené v letech 1996-2004
 4. Obršálová: Současná situace v environmentálním účetnictví na mikroúrovni – výsledky výzkumu v ČR

Sekce 2: Environmentální výdaje

 1. Steurer, Ritschelová: Účet výdajů na ochranu životního prostředí (EPEA)
 2. Tošovská: „Environmentální aktivity“ a „Environmentální produkty“ – stavební kameny EPEA
 3. Sčasný: Implementace SEEA-2003 „Účetnictví ostatních transakcí spojených s životním prostředím“: Environmentální daně a poplatky v ČR
 4. Ritschelová, Krumpová, Převrátil: Vývoj statistického zjišťování výdajů na ochranu životního prostředí v ČR

Sekce 3: Účetnictví přírodních zdrojů a materiálových toků

 1. Sčasný: Environmentální účetnictví přírodních zdrojů: účetní metody a oceňování podzemních aktivit v ČR
 2. Kovanda: Indikátory materiálových toků pro ČR za období 1990-2002. Výsledky R & D projektů Ministerstva životního prostředí ČR
 3. Farský, Neruda: Leontievská strukturní bilance a účty materiálových toků.
 4. Krčma: Případová studie regionální dezagregace užité domácí extrakce v ČR

Sekce 4: Environmentální účetnictví na mikroúrovni

 1. Obršálová: Environmentální účetnictví na podnikové úrovni
 2. Sommer, Jopková: Environmentální nákladové účetnictví v malých a středních podnicích – zkušenosti z německého pilotního projektu

Sekce 5: Další vývoj

 1.  Aplikace environmentálního účetnictví – záměry a plány pro rok 2005
 2. Záznam z jednání