Konference 2008

Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Pardubice, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vysoká škola ekonomická v Praze, firmy KAST, spol. s r.o. a RETON system s.r.o.

Vás srdečně zvou na

mezinárodní konferenci

„Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni“

která se koná v Brně ve dnech 19. - 21. 5. 2008 v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference Ekologických veletrhů Brno, tj. společného mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA

Cíl konference:

Diskuse k nejnovějším poznatkům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku.

Místo konání: prostory Výstaviště, Kongresové centrum, sál B, Brno

Na místo konání se lze dostat z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 (směr Pisárky), vystoupit na stanici Výstaviště.

Ubytování: Je zajištěno na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity – hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ho hradí sám. Cena ubytování je 790,-Kč / noc za jednolůžkový pokoj a
980,- Kč/noc za dvoulůžkový pokoj. Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Parkování: Parkovat lze v areálu vysokoškolských kolejí.

Stravování: Zajišťuje si každý účastník sám.

Vložné: Seminář je organizován bez vložného.

Note: V rámci této mezinárodní konference mohou účastníci na volnou vstupenku navštívit zahájení Ekologických veletrhů Brno, tj. společného 14. mezinárodního veletrhu techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO a 14. mezinárodní výstavy vodovodů a kanalizací VOD-KA, organizovaných společně Brněnskými veletrhy a Sdružením ochrany vod a kanalizací - SOVAK.

Svoji účast na konferenci, na společenském večeru a počet nocí, na které chcete objednat ubytování, prosím, potvrďte do 30. 4. 2008 na adrese:

Ministerstvo životního prostředí

odbor ekonomických nástrojů
Vršovická 65, 110 10 Praha 10
tel.: 267122552 (Ing. A. Krejčová)
fax: 267126552
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript