Seminář 2006

Ministerstvo životního prostředí ve spoluprací s Masarykovou univerzitou v Brně, Univerzitou Pardubice a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem připravuje mezinárodní konferenci zaměřenou na problematiku účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje pod názvem „Systém účetnictví a reportingu udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni“.

Konference se uskuteční ve dnech 22. – 24. května 2006 v Brně v prostorách Výstaviště jako doprovodná konference společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a VOD-KA.

Cíl konference

Diskuse k nejnovějším poznat kům z oblasti udržitelného rozvoje, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace systémů environmentálního managementu a environmentálního účetnictví na mikro i makro úrovni. Na jednání budou zároveň prezentovány výsledky řešení projektů vědy a výzkumu zaměřených na danou problematiku.

V současné době je formulován program této konference. Viz předběžný program. Pokud budete chtít ještě prezentovat své zkušenosti v této oblasti, zašlete, prosím, do 30. března 2006 na níže uvedenou adresu abstrakt příspěvku.

Místo konání

Prostory Výstaviště, Kongresové centrum, sál B, Brno.

Na místo konání se lze dostat z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 (směr Pisárky), vystoupit na stanici Výstaviště.

Ubytování

Je zajištěno na vysokoškolských kolejích Masarykovy univerzity – hotel GARNI, Vinařská 5, Brno, Blok A3, vedle ekonomicko správní fakulty (z vlakového a autobusového nádraží u hotelu Grand tramvají č. 1 směr Pisárky, vystoupit na stanici Lipová, přejít silnici a do kopečka nahoru asi 150 m po pravé straně je univerzita a vysokoškolské koleje) a každý účastník si ho hradí sám. Cena ubytování je 700,-Kč / noc za jednolůžkový pokoj a 800,- Kč / noc za dvoulůžkový pokoj. Při objednávce bude automaticky zajištěn jednolůžkový pokoj. Pokud máte zájem o ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je nutno při potvrzení účasti nahlásit i jméno spolunocležníka.

Parkování

Parkovat lze v areálu vysokoškolských kolejí.

Stravování

Zajišťuje si každý účastník sám. Na 24. 5. 2006 lze objednat oběd, jehož objednávku je potřeba nahlásit v rámci přihlášky na konferenci a který účastník uhradí při registraci.

Vložné

Konference je organizována bez vložného.

Poznámka

V rámci této mezinárodní konference mohou účastníci na volnou vstupenku navštívit zahájení společného mezinárodního veletrhu ENVIBRNO a VOD-KA a jeho další doprovodné programy.

Svoji účast, počet nocí, na které chcete objednat ubytování a požadavek na objednávku oběda na 24. 5. 2006, prosím, potvrďte do 14. 4. 2006 na adrese:

Kontakt

Ministerstvo životního prostředí
odbor ekonomiky životního prostředí
Vršovická 65
110 10 Praha 10
tel.: 267122552 (Ing. A. Krejčová)
fax: 267310490
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání na této mezinárodní konferenci.