Vítejte na stránkách konference EA-SDI

Konference EA-SDI jsou pořádány Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 

"Naše mise je podporovat mezinárodní, národní i lokální iniciativy směrem k udržitelnému rozvoji. Podporovat celosvětové úsilí o propojení teorie a praxe v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí."

 

 

Iva Ritschelová
Rektorka Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Předsedkyně EA-SDI

 

Na našich stránkách naleznete kompletní informace o sérii konferencí EA-SDI, jejich programech a výstupech.